Da se garancijski rok podaljša za eno leto, je potrebno po preteku prvega leta garancije,
v roku 30 dni opraviti redni servis v enih od pooblaščenih servisnih delavnic.
Stroške materiala in dela krije stranka.

Prijava